نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارسایمنی در برابر آتش‌ یکی از مهم‌ترین مسائلی است که در طراحی و اجرای ساختمان باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به رویکرد فعلی صنایع ساختمان‌ به استفاده از انواع فرآورده‌های مدرن و با توجه به این که بسیاری از آنها اشتعال‌پذیرند، بیش از پیش لازم است اصول ایمنی در برابر آتش در مراحل مختلف ساخت و ساز به دقت درنظر گرفته شود. 


ادامه مطالب: 

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%

D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%

D8%A7%

D8

%B1

/ID/758/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-

%D8%AA%D8%A7

%

DB%

8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8

%AA%

D8

%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C

--%D8%A8%

D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D8

%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

یک پمپ آتشنشانی باید مطابق با استاندارد NFPA 20 باشد. به نظر می رسد خصوصیات و منحنی عملکرد پمپ های آتشنشانی متفاوت از نمونه های دیگر می باشد. به عبارت دیگر پمپ های دیگر صنایع با توجه به ماکزیمم بازده و مسائل اقتصادی انتخاب می شوند اما در پمپ های آتشنشانی این موضوع از اهمیت اول برخوردار نیست. 

منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

آتش با دود، حرارت و نورهای مادون قرمز و ماورای بنفش شعله همراه است و آشكارسازهای اتوماتیك با حس كردن هریك از این اثرات می توانند به وقوع آتش سوزی پی برند. برهمین اساس آشكارسازها در سه گروه كلی حساس به دود،حرارت و شعله قرار می گیرند.

 

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/93/%D8%A7%D8%B4%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%83

 

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

مانیتور آتش نشانی عنکبوتی در خاموش کردن آتش سوزی های بزرگ که خطر زیادی دارد بمنظور حفاظت اولیه و کنترل آتش سوزی استفاده می شود. به کمک این وسیله می توان حجم زیادی از آب را در زمان خیلی کوتاهی روی حریق ریخت.


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

اطفای حریق دستی به تجهیزات گفته می شود که معمولا توسط یک فرد متخصص و یا آتش نشان بکار گرفته می شود و جهت فرمان از عوان انسانی استفاده میشود. نمونه اطفا حریق های دستی کپسول های آتش نشانی می باشد که معمولا در هر خانه و یا مکانی مشاهده می گردد.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9
%84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/477/%D9%85
%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC
%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C
 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

چراغ اضطراری شامل اجزای ضروری (یعنی باتری، شارژر، واحد کنترل، لامپ ال ای دی و پخش کننده نور )  می باشد که به عنوان یک چراغ اضطراری شارژی یا مستقل شناخته می شود. 


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

شستی های را می توان آشكارسازهای دستی نیز خواند. اینگونه تجهیزات همچون یك كلید عمل نموده و با تحریك از سوی فرد یا افرادی كه به وجود حریق پی برده اند، سیگنال هشدار را برای مركز اعلام حریق ارسال میکند.شستی ها معمولا در دو نوع فشاری با شیشه یا كششی مورد استفاده قرار می دهند.

 

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/92/%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

‌این مواد فضای کمی اشغال می‌کنند. از مقاومت بالایی برخوردار هستند و امکان Finishing ‌زیبا را به اجرا می‌دهند. جنس این مواد از کلسیم سیلیکات بوده و در مقابل رطوبت مقاوم هستند.


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

طبق تعریف ASTM E17    مقاومت در برابر آتش خاصیتی از یک ماده یا یک ساختار است که در برابر حریق مقاومت نموده و یا محافظت در برابر آن ایجاد می‏نماید. اما تأخیرانداز حریق ماده ای است که خواص اشتعال پذیری و یا پیشروی شعله بر روی مواد را کاهش می‏دهد. با این تعریف مشخص است که اصولاً نوع و ضخامت این دو نوع پوشش نیز تا حدود زیادی با یکدیگر متفاوت است.

 
منبع نوشته:
 

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

موادی که در برابر انواع حریق مقاومند شامل موادی هستند که انرژی را جذب می‌نمایند‌. مواد عایق و پوشش‌های منبسط شونده از جمله این مواد هستند. یک طرح حفاظت از ساختمان در برابر حریق عمدتاً جهت حفظ دارایی، جان ساکنین و مقاومت بنا تا زمانی طولانی‌تر، از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/312/%D9%

85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%

D8%B1%D8%A7--%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275

 

 


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از فراهم شدن امکان بازدید ایمنی از تمامی ساختمان‌های پایتخت خبر داد.

همواره یکی از مشکلاتی که پیش روی آتش نشانی وجود داشت بازدید ایمنی از ساختمان‌های موجود بود، چرا که متاسفانه در موارد متعددی اجازه بازدید به آتش نشانان داده نمی‌شد یا حتی در برخی موارد تصمیمات آتش نشانی قدرت اجرایی لازم را نداشت.


منبع نوشته: 

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB

%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/655/%D8%B3%D8%A7%D8

%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%

D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8

%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9

%84%D9%85%D9%BE-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

 


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از فراهم شدن امکان بازدید ایمنی از تمامی ساختمان‌های پایتخت خبر داد و گفت اگر مالکی مانع شود با دستور قضایی این بازدیدها انجام خواهد شد.


منبع نوشته: 

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5

%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/654/

%D8%

A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8

%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D9%

86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3

%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8

%A7

%DB%8C

-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%

B5%D8

%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D8%B5%D8%AF

%D9%

88%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1

-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-

%D8%B5

%D9%88%D8

%B1%D8%AA-%D9%85%D9%85%D8%A7%D9

%86%

D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

آتش‌نشانی هوایی گونه‌ای از عملیات مقابله با آتش است که در آن از مسیر هوا و هواگرد به منظور عملیات اطفاء آتش استفاده می‌شود. این گونه عملیات بیشتر در آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مهار آتش‌سوزیهایی که در مناطقی که از راه‌های زمینی غیرقابل دسترسی هستند، انجام می‌شود.


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

وقتی بار متحرک از روی درز عبور می کند انتقال مناسب برش بین دالها و یا سایر اعضای سازه ای از اهمیت بالایی برخوردار است. قابلیت یک درز در انتقال برش از یک طرف به طرف دیگر برای عملکرد دال بسیار مهم است.

 

منبع:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/

121/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

در عملیات مبارزه با حریق جابجایی هوای داغ ، دود یا دیگر غبارات معلق آلود هوای یک ساختمان و جایگزینی آن با همای تازه را تهویه گویند.در صورت بروز حریق ، چنانچه تهویه به درستی انجام شود، نتایج زیر را در پی دارد : 1- زندگی افراد را نجات می دهد. 2-شرایط اطفاء آتش ، آسان تر می شود. 3-کاهش خسارات را در پی دارد.


منبع نوشته: 

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8

%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/583/%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87

-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%

D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%

A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8

%A7-%D8

%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران:
امکان بازدید ایمنی آتش نشانان از تمامی ساختمان‌های پایتخت فراهم شد.

با هماهنگی انجام شده با مقام قضایی بعد از بازدید ایمنی از ساختمان با توجه به شرایط موجود به مالک فرصت داده می شود که نواقص را حل و فصل کند .

اگر در موعد مقرر نسبت به رفع مشکلات و خلاءهای ایمنی اقدام نکند ساختمان با مجوز مقام قضایی پلمب خواهد شد.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%

DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/624/%D9%88%D8%B1%

D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB

%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9

%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8

%AE

%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

در مورد این محصول کاملا کاربردی می توان گفت که رنگ های ضد حریق از این توانایی برخوردار است که با توجه شرایط معلوم شده به طور متوسط از ۵۰۰ میکرون تا ۵۷۰۰ میکرون روی کلیه سطح های مختلف با هر زاویه ای و شکستگی اجرا شوند؛ در نتیجه فضایی را اشغال نمی کند و به عنوان یک پوشش سطح رنگ می باشند.


منبع نوشته:
http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
 

 


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

برای این کار استفاده از برخی ترکیبات هالن و جایگزین های آن و برخی ترکیبات جامد مانند جوش شیرین بسیارموثر می باشد. این عمل برای کنترل حریق دشوار تر و پر هزینه تر از سایر روشهاست ولی می تواند بصورت مکمل برای مواد پر ارزش بکار رود.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C

/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/710/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88

%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C--%DA%A9%D9%

86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%

A7%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-

%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

CO2 گازی است غیر قابل احتراق ، بی بو ، خنثی ، غیر سمی ، فاسد نسازو هادی جریان الکتریسیته نمی باشد ، وزن آن سنگین تر ازهوا است ( 529/1) لذا در صورت پرتاب روی حریق اکسیژن را خارج و خود جانشین آن میگردد در حقیقت با تقلیل درصد اکسیژن موجب اطفاء حریق می گردد.

 
منبع نوشته:
 

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

چراغ اضطراری شامل اجزای ضروری (یعنی باتری، شارژر، واحد کنترل، لامپ ال ای دی و پخش کننده نور )  می باشد که به عنوان یک چراغ اضطراری شارژی یا مستقل شناخته می شود. 


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

لباس آتش نشانی شامل کت و شلوار سرمه ای رنگ مناسب برای آتش نشانان حرفه ای می باشد. پوشیدن این لباس بسیار راحت بوده و در طول آن از 3 لایه محافظتی استفاده شده است. همچنین جهت داشتن حداکثر محافظت این لباس دارای نوار ضد اشتعال می باشد.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%

85%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8

%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4

-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

سیستم لوله های ورودی به فایرباکس و اطفا حریق طبقات به شکل های مختلفی می باشد. سیستم های اطفا حریق آتش نشانی شامل موارد زیر است.

1- سیستم آتش نشانی خشک 2- سیستم آتش نشانی تر 3- سیستم آتش نشانی ترکیبی

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8
%A7%D8%B1/ID/1124/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7
%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82--%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%
DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

1: کلیه‌ پلکان‌ها - سکوها -  و پاگردها باید استحکام‌ کافی‌ داشته‌ و تحمل‌ فشار و سنگینی‌ بارهای‌ عادی‌ را داشته‌ باشد 
2: پلکان‌ها و سکوهایی‌ که‌ از مصالح‌ مشبک‌ ساخته‌ شده‌اند ابعاد چشمه‌های‌ آن‌ نباید از 25 میلیمتر نماید تا اشیاء متفرقه‌ امکان‌ سقوط‌ از آنرا نداشته‌ باشد.
.


ادامه مطلب: 

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C

/%D8

%A7%D8%

AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/743/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%

D9%87-%D9%88-%

D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9

%86%D8

%B4%

D8%A7

%D9

%86

%DB%8C--%D8%A7%DB%8C%D9%85

%D9%86%DB%8C-%D9%BE%

D9%84%DA

%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

سیستم اعلام حریق متعارف سیستمی است که درآن اجزای میدانی مانند دتکتورهای دود و حرارت و شستی های اعلام حریق به صورت آنالوگ  همگی به طور موازی به یک زوج سیم متصل می‌شوند.  در صورتی که هر یک از اجزای میدان از حالت نرمال به حالت آلارم تغییر کند سیگنال جریان افزایش یافته و کنترل پنل مرکزی با توجه به این تغییر جریان و افزایش آن نسبت به حالت نرمال به حالت آلارم تغییر وضعیت خواهد داد.


منبع نوشته: 

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%

D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%

D8%A7%D8%B1/ID/659/%

D8

%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8

%

AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9

%8A%D8

%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9

%85-

%

D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%

A7

%

D8

%B1%D9%81


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

فوم یا کف آتش نشانی یکی از بهترین خاموش کننده های حریق گروه  b می باشد. کف های اطفاء حریق مجموعه ای از حباب های مملو از هوا یا گاز می باشندکه به روش های متعدد از محلولهای کف بدست می آیند.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/331/%D9%

85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%

D8%B1%D8%A7--%DA%A9%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8

%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

یک شفت آتش نشانی شامل پله، البی، لوله آب اصلی آتش نشانی و خود آسانسور می باشد . كل شفت باید توسط یک ساختار كه(معموال به مدت دو ساعت) مقاوم در برابر آتش است محصور شود.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/217/%D8%B9%D9%

85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

"سید احسان جامعی" آتش‌نشان فداکار ایستگاه ۶۳ آتش‌نشانی تهران در جریان عملیات اطفای حریق به شهادت رسید.
زهرا نژادبهرام در واکنش به شهادت یک آتش نشان دیگر نوشت : درست در روزهایی که از سالگرد پلاسکو دور نیست حادثه ای برای یکی از آتشنشانهای کشورمان رخ می دهد که علاوه ایجاد غم و تالم، نهادهای اجرایی در حوزه ی مدیریت را به فکر وامی دارد؛ نگرانی علاوه بر اینکه در مورد تجهیزات و امکانات آتشنشانی صدق می کند، نحوه مدیریت عملیات را هم در ذهن پررنگ می کند؛ آنچه که در حادثه پلاسکو هم وجود داشت اما به دلیل اندوه بی بدیلی که از شهادت آتشنشانها بر جان نشسته بود کمتر مطرح شد. امید که با بررسی های بیشتر، توضیحات و جلسات سازنده، میراث دوران گذشته و تبعاتش به این دوره منتقل نشود.


منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%

D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/1566/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%

D8%B4-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4

%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B

4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%

86%D8%B4%D8%A7%D9%86

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

آتش‌نشانی هوایی گونه‌ای از عملیات مقابله با آتش است که در آن از مسیر هوا و هواگرد به منظور عملیات اطفاء آتش استفاده می‌شود. این گونه عملیات بیشتر در آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مهار آتش‌سوزیهایی که در مناطقی که از راه‌های زمینی غیرقابل دسترسی هستند، انجام می‌شود.


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

هشدار دهنده گاز CO دستگاهی است الکترونیکی که برای تشخیص و هشدار گاز منوکسید کربن که گازی بیرنگ، بی بو و در عین حال سمی و کشنده است بکار برده میشود. در صورت انباشتگی این گاز در محیط، دستگاه هشدار دهنده گاز CO با صدای زنگ هشدار خود ساکنین را از وجود این گاز سمی مطلع میکند. 

 

منبع:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/

9/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%AF%D8%AA%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

شایعترین موارد بروز هشدارهای خطا مربوط به نصب نادرست و نامناسب تجهیزات است و عدم نگهداری از تجهیزات نیز می تواند عامل دیگری در افزایش هشدارهای نادرست و دروغین باشد.

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/91/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

اطفای حریق مهارتی بسیار فنی است که احتیاج به دوره‌های طولانی چه در زمینه‌های عمومی مانند مقابله با آتش و چه در زمینه‌های تخصصی مانند عملیات امداد و نجات دارد. به شخصی که به صورت تخصصی به مهارت‌های اطفای حریق آشناست آتش‌نشان می‌گویند.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/233/%D8%

B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

آرایشی از لوله کشی، شیرآلات، اتصالات شیلنگ و سایر تجهیزات نصب شده در ساختمان یا سازه با اتصالات شیلنگ که به گونه ای جانمایی شده اند که توانایی تخلیه آب به منظور اطفای حریق، حفاظت از متصرفین و همچنین حفاظت از سازه و محتویات آن را داشته باشند. 


منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8

%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/829/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1

%D9%87

-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%

D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B4

-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9

%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

1- عمـدی 2- غیرعمدی

 1- تماس مستقیم با شعله 2- افزایش تدریجی دمای محیط 3- واکنش های شیمیایی 4- اصـطكـاك 5- صاعقه ، جرقه 6- الكتریسیته ساکن 7- الكتریسیته جاری 8- تمرکز پرتوهای مرئی و نامرئی 9- انفجـار 10- تراکم حجمی مواد

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/128/%D9%85

%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8

%B1%D8%A7--%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

پمپ های آتشنشانی قسمتی از سیستم اطفا حریق اتوماتیک آبی است و از طریق برق – دیزل  کار میکند.
این دستگاه به لوله های تامین شبکه آب شهری و یا یک منبع استاتیکی (مخزن) متصل میشود و فشار لازم و مورد نیاز آب سیستم های اطفاء حریق را هنگام آتشسوزی و مواقع اضطراری تامین می کند . 


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

فوم یا کف آتش نشانی یکی از بهترین خاموش کننده های حریق گروه  b می باشد. کف های اطفاء حریق مجموعه ای از حباب های مملو از هوا یا گاز می باشندکه به روش های متعدد از محلولهای کف بدست می آیند.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/331/%D9%

85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%

D8%B1%D8%A7--%DA%A9%D9%81-%D9%88-%DA%A9%D9%81%D8%B3%D8

%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

لباس آتش نشانی شامل کت و شلوار سرمه ای رنگ مناسب برای آتش نشانان حرفه ای می باشد. پوشیدن این لباس بسیار راحت بوده و در طول آن از 3 لایه محافظتی استفاده شده است. همچنین جهت داشتن حداکثر محافظت این لباس دارای نوار ضد اشتعال می باشد.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%

85%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8

%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%D8%B4

-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

روشنایی راه­ های خروجی باید به گونه ای طراحی و تنظیم شود که در مواقعی از شبانه روز که بنا مورد تصرف است، روشنایی به طور مداوم و پیوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را به درستی تشخیص داده و مسیر خروج را به راحتی طی کنند.


منبع نوشته:


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

طبعا هر کدام از مواد یاد شده در اطفاء انواع حریقها دارای مزایا و معایبی می باشند . این گروه شامل گروههای زیر است :

الف – مواد سرد کننده آب ،CO2 ب_ مواد خفه کننده (کف -CO2– خاک – ماسه ) ج – مواد رقیق کننده هوا (N2–CO2) د- مواد محدود کننده واکنش های زنجیره ای شیمیایی ( هالن و پودر های مخصوص )

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8

%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/933/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%8

8-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%

D9%86%DB%8C--%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9

%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B4


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

این نوع از سیستم حفاظت از آتش دارای پتانسیل تخریب لایه اوزون صفر بوده و برای استفاده در محیط های تحت بهره برداری مناسب می باشد. عملکرد FM200 به صورت جذب حرارت از شعله و سوخت و کاهش دما تا جایی که شعله نمی تواند تنفس کند (روشن بماند) و بدین ترتیب حریق را خاموش می کند.

 

منبع نوشته: 

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE

%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/980/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%81%

D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-FM200--%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1

%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%

D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

اعضایی از بنا، دیوار، سقف و کف مقاوم حریق که بتواند در مقابل سوختن تمام بار حریق واقع در فضای مربوط به خود، ایستادگی و مقاومت کند.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%

84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/505/%D9%85%D8

%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%

D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D9%86%D8%AF

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

این بردها به صورت پانل هایی می باشند که دارای انواع مختلفی همانند ورمیکولیت، گچ، پشم سنگ، منیزیم، اکسید منیزیم، فیبرهای سیمانی فشرده و. می باشند. این پانل ها در ضخامت 45-4 میلی متر استفاده می شوند و قابلیت حفاظت سازه های فی، داکت ها، سقف ها، کف ها و دیوارها را در برابر حریق تا 4 ساعت دارند.

منبع:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/

30/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

تمامی واحدهای صنعتی و ساختمانی که دارای سیستم آتش نشانی می باشند نیاز به تهیه یک یا چند عدد مخزن آب آتش نشانی دارند. در بازار فروش مخازن آب محصولات گوناگونی از انواع مخازن فی ، بتنی ، پلاستیکی (پلی اتیلنی و فایبرگلس) و … موجود می باشند. 


منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%

D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/1074/%

D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%A7%D8%A8-%D8%A7

%D8%AA

%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%A

7

%

D8%B3%

D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B

1

%

D8%B3-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D8%B

9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

سامانه پاششی اطفاء حریق سیستم‌هایی هستند که در آن‌ها شبکه لوله کشی در قسمت پشت سوپاپ آژیر خطرمرطوب به‌طور دایم با آب پر می‌شود و زمانی که دستگاه پاششگر فعال می‌شودآب به سرعت از آن بیرون می‌زند.

 
 

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

روشنایی راه­ های خروجی باید به گونه ای طراحی و تنظیم شود که در مواقعی از شبانه روز که بنا مورد تصرف است، روشنایی به طور مداوم و پیوسته برقرار باشد و متصرفان بتوانند راه را به درستی تشخیص داده و مسیر خروج را به راحتی طی کنند.


منبع نوشته:


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

برای مقابله با آتش باید یکی یا بیشتر از عوامل اصلی مثلث آتش یعنی هوا، ماده سوختنی یا حرارت را کنترل کرد. همچنین می‌توان آتش‌نشانی یا اطفاء حریق را به دو گروه دستی و اتوماتیک تقسیم کرد؛ که در نوع اول یعنی دستی، عملیات آتش نشانی به صورت دستی و توسط افراد یا آتش نشانان صورت می‌پذیرد و در نوع دوم یعنی آتش نشانی اتوماتیک، این عملیات به صورت خودکار و بدون حضور عوامل انسانی صورت می‌پذیرد.


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

بر اثر ناقص سوزی مواد مقادیر زیادی دود و گازهای قابل اشتعال با وزنهای مولکولی متفاوت تولید می‌شود بدیهی است دودهایی که وزن مولکولی سبک‌تری دارند در سطح و دودهایی که دارای وزن مولکولی سنگین‌تری هستند پایین‌تر قرار می‌گیرند این عمل سبب جذب رطوبت هوا گردیده و دود سفید رنگی تولید می‌شود که این دود سفید رنگ می‌تواند منفجر شود و پدیده انفجار دود یا (Smoke Explosion) را به وجود آورد.


منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%

D8%B1%D8%A7--%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8

%AF%D9%87-%D8%A7%


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

‌این مواد فضای کمی اشغال می‌کنند. از مقاومت بالایی برخوردار هستند و امکان Finishing ‌زیبا را به اجرا می‌دهند. جنس این مواد از کلسیم سیلیکات بوده و در مقابل رطوبت مقاوم هستند.


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

بوستر پمپ ها یا بوستر ست ها ، مجموعه های صنعتی هستند که با ترکیب موازی 2 و یا تعداد بیشتری از پمپها ، باعث افزایش عملکرد تک پمپ ها می شوند. هد بوستر پمپ (بوستر ست) همان هد هر یک از پمپها بوده و دبی ، مجموع دبی های هریک از پمپ ها می باشد.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%
D8%A7%D8%B1/ID/1105/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%
B1-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%A7%D9%85%D9%88
%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%
A7%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82
 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

جعبه آتش نشانی محفظه ای برای نگهداری تجهیزات اولیه اطفاء حریق است که معمولا در منازل مسی، آپارتمان ها، ادارات، کارخانه جات، انبارهای تولیدی و . به کار می رود. جعبه آتش نشانی به عنوان اولین تجهیزات اطفا حریق است که درلحظات اولیه کارکرد بسیار بالایی دارد و می تواند علاوه بر ایجاد زمان بیشتر جهت خروج ساکنین از بروز حوادث بزرگتر و بازگشت شعله های آتش جلوگیری کند.


منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7

%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%

A7%D8%B1/ID/926/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%

B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%86%

D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%AC%D8%B9%D8%

A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8

%A7%D9%86%DB%8C

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

ابتدا سیلندر را بصورت آماده در دست گرفته وسپس پشت به باد ورو به موضع حریق قرار می گیریم واطفاء را از لبه آتش شروع وبا حرکت به سمت جلو و حرکت سریع نازل به طرفین ادامه می دهیم. (بصورت جارویی) جریان تخلیه نباید در فاصله خیلی نزدیک به مواد قابل اشتعال انجام شود.


منبع نوشته: 

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

این گروه از خودروهای امدادی برای انجام عملیات آتشنشانی امداد و نجات در ارتفاع ساخته شده اند . ساختمان کلی آن‌ها عبارت است از یک شاسی که نردبان کشویی یا بالابرهیدرولیکی به روی آن نصب شده است . خودروهای حامل نردبان فاقد مخزن آب یا هر ماده خاموش کننده دیگر بوده ، ولی بعضی از انواع آن‌ها پمپ آتشنشانی دارد .


منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/%D8%A7

%D8

%

AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

/ID

/809/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7

%D8%

AA-%

D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C--%D8%AE%D9%

88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B1%D8%

AF%D8%A8%D8%A7%D9%86

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

 كف بصورت محلول تهيه مي گردد كف در هنگام استفاده ، با گسترش فراواني كه دارد مي تواند روي حريق را پوشانده و مانع رسيدن اكسيژن و صعود گازهاي ناشي از حريق گردد در حريق نوع B  مي توانيم از كف آتش نشاني استفاده كينم كه باعث خفه كردن حريق مي شود.

منبع:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/

132/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%83%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

در مورد این محصول کاملا کاربردی می توان گفت که رنگ های ضد حریق از این توانایی برخوردار است که با توجه شرایط معلوم شده به طور متوسط از ۵۰۰ میکرون تا ۵۷۰۰ میکرون روی کلیه سطح های مختلف با هر زاویه ای و شکستگی اجرا شوند؛ در نتیجه فضایی را اشغال نمی کند و به عنوان یک پوشش سطح رنگ می باشند.


منبع نوشته:
http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
 

 


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

یکی از مهمترین نکاتی که در هنگام نصب درب اتوماتیک ضد حریق باید در نظر گرفته شود این است که درب باید به صورت صاف و مستحکم نصب شود و کناره های درب نباید هیچگونه شکافی داشته باشد و این شکاف ها باید به طو کامل و مطمئن از عایق حرارتی پوشیده شوند.

منبع:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/

104/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%B6%D8%AF-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

هلی ­پد اصطلاحی است که برای محل استقرار و نشست و برخاست بالگرد روی ساختمان­ های بلندمرتبه به کار برده می­ شود.

اگر ارتفاع ساختمانی بیش از  ۴۵ متر باشد، طراحی و ساخت هلی­ پد اجباری خواهد بود. اما ساختمان­ های دیگر نیز می­ توانند داوطلب استقرار هلی­ پد باشند.

ادامه مطالب:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C

/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

/ID/524/%D9%85%D8%B4%D8%A7%

D9%88

%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D9%

88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%87%D9

%84%DB%8C-%D9%BE%D8%AF

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

جعبه آتش نشانی می بایست در مناطق خاصی نصب شود که سهولت دسترسی را برای تمامی افراد داشته و بعلاوه مورد رؤیت عموم باشد. جعبه های آتش نشانی معمولا در مجاورت ورودی و خروجی ساختمان نصب می شود. بهترین مکان برای نصب جعبه آتش نشانی ورودی های ساختمان و پله های اضطراری است.


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

طبق تعریف ASTM E17    مقاومت در برابر آتش خاصیتی از یک ماده یا یک ساختار است که در برابر حریق مقاومت نموده و یا محافظت در برابر آن ایجاد می‏نماید. اما تأخیرانداز حریق ماده ای است که خواص اشتعال پذیری و یا پیشروی شعله بر روی مواد را کاهش می‏دهد. با این تعریف مشخص است که اصولاً نوع و ضخامت این دو نوع پوشش نیز تا حدود زیادی با یکدیگر متفاوت است.

 
منبع نوشته:
 

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق گرمایش برودت پارس

بر اساس استفاده از گرمای نهان تبخیر آب درجذب حرارت حریق را تا ۱۷۰۰ برابر سریعتر اطفاء می کند .سیستم اطفاء حریق واتر میست بر اساس دسته بندی NFPA750 دارای سه نوع فشار بالا ، فشار متوسط و فشار پایین می باشد.


منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C/

%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/1162/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%

AA%D9%85-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D

9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%AA--%D9%85%D8%B4

%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%A

7%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%

B0-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%87

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

پمپ های آتشنشانی قسمتی از سیستم اطفا حریق اتوماتیک آبی است و از طریق برق – دیزل  کار میکند.
این دستگاه به لوله های تامین شبکه آب شهری و یا یک منبع استاتیکی (مخزن) متصل میشود و فشار لازم و مورد نیاز آب سیستم های اطفاء حریق را هنگام آتشسوزی و مواقع اضطراری تامین می کند . 


منبع نوشته:

نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

شلنگ آتش نشانی یکی از اجزای مهم لوازم آتش نشانی است که باید در انتخاب نوع آن دقت کافی را بکار ببرید تا شلنگ آتش نشانی ای با بهترین کیفیت و کار آمدترین شلنگ آتش نشانی را انتخاب کنید. 


منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%

84%DB%8C/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/408/%D9%85%

D8

%

B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8

%B1

%

D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AA%D8

%B4

-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

موادی که در برابر انواع حریق مقاومند شامل موادی هستند که انرژی را جذب می‌نمایند‌. مواد عایق و پوشش‌های منبسط شونده از جمله این مواد هستند. یک طرح حفاظت از ساختمان در برابر حریق عمدتاً جهت حفظ دارایی، جان ساکنین و مقاومت بنا تا زمانی طولانی‌تر، از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

منبع نوشته:

http://pars122.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/ID/312/%D9%

85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%

D8%B1%D8%A7--%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82

 

مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275

 

 


نصب تجهیزات هشداردهنده اعلام حریق

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

دانلود رایگان پی سی وی پی ان فروشگاه ممتاز چی | تضمین بهترین خرید اینترنتی از ممتاز چی Cerac96 مدل کفش آهــنگـستآن ایــرانـی فروش و نصب انواع باسكول و سيستم هاي توزين Del Tange Donya (شعر اهنگ زیبا - دل نوشته) ترفندستان بازنويسي حكايت فصل 5 پايه هفتم موادی که از انها سنگ تشکیل میشود موزیک ویدئو ریحانا آهنگ هیجده سالم شده وقتش رسیده دانلود فیلن اسلحه فیلم شهونی تلکرام سایت لاله کارت پاسخنامه جویامجد برنامه استیج سال ۹۶ دانلود بازگشت سه تفنگدار